BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUÝ II-2022

08/08/2022, 08:58 AM
 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ là một hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại Công ty TNHH Toyota Buôn Ma Thuột. Đánh giá chất lượng môi trường ở đây nghĩa là đánh giá một cách tổng quan trên nhiều nguồn phát sinh chất thải như: Không khí, nước thải. Hình thức đánh giá bằng cách đo đạc mẫu không khí, nước thải theo quy định của nhà nước. Từ đó đánh giá được các ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho Công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường thích hợp hơn.

Kết quả Quan trắc nước thải quý II/2022

Kết quả Quan trắc không khí quý II/2022

Chi tiết vui lòng xem tại : 

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI QUÝ II/2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ QUÝ II/2022

Ý kiến bạn đọc