HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

27/09/2021, 08:10 AM

Để ứng tuyển, Ứng viên điền thông tin vào file Mẫu đơn ứng tuyển và gửi đến email tuyendung@tbmt.com.vn.

Ứng viên tải file tại đây.

 

 

Ý kiến bạn đọc

Các Ứng tuyển khác